25 Temmuz 2013 Perşembe

Verdraagzaamheid op zen Pietje Peks

De laatste dagen wordt het nieuws gedomineerd door de sluiting van kinderopvangcentrum Pietje Pek. Alle ouders schreeuwen moord en brand, maar stel u eens even in de plaats van die buur.

Hij kocht een huis in een rustige omgeving, en in 1992 werd er naast hem een crèche geopend die nu uitgegroeid is tot een mega bedrijf met plaats voor 88 kinderen, die daar zeven dagen op zeven worden opgevangen. ’s Zondags mag hij zijn gras niet afrijden omdat dat te veel lawaai maakt, terwijl die ellendige kinderen in de crèche naast hem onverstoord verder krijsen, en dat terwijl er in de bouwvergunning duidelijk werd afgesproken dat die crèche enkel in de week van 7u tot 19u mag open zijn. Zou u daarmee akkoord gaan?

Onze wereldvreemde politici willen zelfs nog een stapje verder gaan. Ann Brusseel en Mercedes Van Volcem, twee Vlaamse parlementsleden van Open VLD, zijn van plan om eerstdaags een wetgevend initiatief te nemen. Zij willen een wetsvoorstel indienen waardoor het lawaai van spelende kinderen nooit als geluidsoverlast bestempeld kan worden.

Ik heb een veel eenvoudiger voorstel: creëer een register waarin al die ouders zich kunnen inschrijven om kenbaar te maken dat zij er geen probleem mee hebben dat er een crèche naast hun deur komt. Dan weten we in ’t vervolg direct waar we die mega crèches kunnen inplanten en zijn er geen problemen meer. Ik vrees wel dat die lijst leeg zal blijven omdat al die o zo verdraagzame ouders ook van hun rust willen genieten.

(Moesten al die egoïstische ouders terug wat tijd maken om hun eigen kinderen op te voeden, de wereld zou er een stuk beter uitzien…)